Analys Nya Kälvesten

Nya Kälvesten

Jag är behörig att analysera intervjuer enligt Nya Kälvesten. Recertifiering av analysbehörighet sker två gånger per år. För aktuella analyspersoner Nya Kälvesten Analyspersoner

En analys tar cirka tre timmar att genomföra och sker i socialförvaltningens eller konsulentföretagets lokaler.

Boka gärna in analysen i god tid så att den sker i anslutning till er intervju.

NYA Kälvestenintervjun syftar till att få fram känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag. För utförligare information Nya Kälvesten

Utbildningar i Nya Kälvesten ges av metodens utvecklare och grundare.

Aktuella kursdatum: NyaKälvestenmetoden.