Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)

Attachment and Biobehavioral Catch-up

Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC) riktar sig till;    

 • Barn (och deras förälder) som är adopterade och är mellan 6-24 månader.
 • Barn som befinner sig på skyddat boende (tillsammans med en förälder) och är mellan 6-24 månader.
 • Barn som befinner sig på utredningshem tillsammans med förälder och är mellan 6-24 månader.
 • Barn som upplevt omsorgsbrister och/eller våld och är mellan 6-24 månader.
 • Barn som placerats i familjehem och är mellan 6-24 månader.
 • Barn som ska flytta hem till biologisk förälder efter familjehemsplacering och som är mellan 6-24 månader.

Forskning har visat följande resultat på Attachment & Biobehavioral Catch-up

 • Barn lär sig att de kan lita på sin omsorgsgivare.
 • Barn utvecklar bättre självkontroll.
 • Barn utvecklar mera normaliserade mönster av stresshormon.
 • Språkutvecklingen ökar.
 • Barn börjar utveckla färdigheter som hjälper dem att vara uppmärksamma i skolan.
 • Barn har lättare att stå ut med tråkiga aktiviteter.
 • Barn utvecklar självförtroende och självkänsla. 
 • Barn utvecklar en tryggare anknytning.
 • Föräldrar (och familjehem) har lättare för att reagera på sina barns oro på ett sätt som främjar barnets utveckling.

Statens Beredning för medicinsk och socialutvärdering har under 2018 publicerat tre rapporter där ABC bedöms ha evidens:

www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/insatser-for-battre-psykisk-och-fysisk-halsa-hos-familjehemsplacerade-barn/

www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap–praxis/vetenskap-och-praxis/barn—bara-tva-insatser-har-visats-minska-vald-och-forsummelse/

www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/oppenvardsinsatser-for-familjer-dar-barn-utsatts-for-vald-och-forsummelse/

För mera information om Attachment & Biobehavioral Catch-up och  forskningsunderlag: www.abcintervention.org