Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)

 

Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC)

Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) är en evidensbaserad intervention för barn mellan 6 – 48 månader som upplevt tidiga omsorgsbrister. Det kan vara barn vars föräldrar saknar egna positiva erfarenheter av omsorg, barn till föräldrar där det förekommer våld, missbruk och psykisk sjukdom hos föräldrarna, adopterade barn och barn som blivit jour- eller familjehemsplacerade.

ABC finns i två versioner ABC Spädbarn 0 – 24 månader och ABC Småbarn 24 – 48 månader. Jag är utbildad i båda versionerna.

ABC syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till föräldrarna, öka barnets förmåga till reglering av sitt beteende, känslor och fysiologi.

ABC riktar in sig på tre områden som identifierats som viktiga i grundforskning om anknytning och stress/neurobiologi. Det har genomförts flera randomiserade studier för att undersöka interventionens effekt. Studier visar att Attachment & Biobehavioral Catch-up ger positiv effekt på barnets anknytningsmönster (dvs den trygga anknytningen ökar och desorganiserad anknytning minskar), kortisolproduktion, förmågan att uttrycka känslor och exekutiva funktioner även efter 10 år efter interventionen. 

Interventionen sker i hemmet vid 10 tillfälle, 1 timme per tillfälle och ges av en föräldracoach som är certifierad i metoden.

Vill du utbilda dig till föräldracoach? Läs mer utbildning-till-föräldracoach-i-ABC

Ett axplock av myndigheter och organisation som rekommenderar ABC och deras kunskapsunderlag.

Internationellt

Metoden är med i CEBC registret (California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare). http://www.cebc4cw.org/program/attachment-and-biobehavioral-catch-up/ 

Homvee registret (The Department of Health and Human Services launched the Home Visiting Evidence of Effectiveness). https://homvee.acf.hhs.gov/Implementation/3/Attachment-and-Biobehavioral-Catch-Up–ABC–Intervention-Program-Model-Overview/51

Sahmsas register NREPP (Substance Abuse and Mental Health National Registry of Evidence-based Programs and Practices). https://nrepp.samhsa.gov/ProgramProfile.aspx?id=68 

För mera information om Attachment & Biobehavioral Catch-up och  forskningsunderlag:

www.abcintervention.org