Att utbilda sig till föräldracoach i Attachment & Biobehavioral Catch-up

Till min stora glädje är det fler än jag som upptäckt hur effektiv ABC är. Ni är många som kontaktar mig för att få information om utbildning i Sverige.

Jag kan bara gratulera er som är på gång att utbilda er till föräldracoach i Attachment & Biobehavioral Catch-up – det är fantastiskt inspirerande att få förmånen att arbeta med en intervention som bekräftar de goda forskningsresultaten!

Utbildningen ges endast av universitetet i Delaware. Här kan du läsa mera http://www.abcintervention.org/training-as-an-abc-parent-coach/. Detta är väldigt positivt då fokus är att upprätthålla metodtrogenheten så att alla familjer som tar emot ABC vet att just deras föräldracoach kan interventionen och de får bästa möjliga hjälp.

ABC teamet i Delaware erbjuder regelbundet utbildningar på plats i Delaware men också på olika internationella platser.

Finns det en utbildning till föräldracoach i ABC i Sverige?

Det pågår just nu en utbildning i Sverige, på svenska, med start 24 -25 januari 2022. Tyvärr har anmälningstiden gått ut. Vill du anmäla dig till framtida utbildningar eller veta mera kontakta http://www.abcintervention.org/contact/.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen spänner över 1 år. Den inleds med 2 heldagar i grupp. Du får ta del av teorin samt praktiska övningar. Dessa dagar sker antingen fysiskt på plats eller via Zoom. Efter de första 2 dagarna kommer du att ges klinisk handledning 1 timme per vecka samt individuell metodträning på I Stunden Kommentarer 30 minuter per vecka. Både den kliniska- och metodhandledningen sker via Zoom. Du får räkna med att investera 4 timmar per vecka under ditt utbildningsår. Under ditt utbildningsår måste du ha minst 3 utbildningsärenden för att kunna bli certifierad. För att ditt utbildningsår ska få de bästa förutsättningar bör du ha ett ärende som du kan påbörja direkt vid utbildningsstart.

Vem kan bli föräldracoach i ABC?

Universitetet i Delaware använder sig av en screeningprocess på cirka en halvtimme. Screeningprocessen är evidensbaserad och syftar till att predicera vilka individer som kommer att lyckas med att utbilda sig till föräldracoach i ABC. Screeningen sker online via Zoom.

Kostnad

Utbildningen kostar $7000 och faktureras av Universitetet i Delaware.

Introduktion till Attachment & Biobehavioral Catch-up