Circle of Security

Circle of Security

Föräldraskapsprogram

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i alla åldrar där föräldrar träffas i grupp 1 gång i veckan under minst 8 veckor. Det är möjligt att använda sig av programmet för individuellt stöd. Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet.

Lärare och Förskolelärare

Trygghetscirkeln har utvecklat ett program för personal i skola och förskola. Att förstå vad eleven behöver kan erbjuda nya vägar till kommunikation och förändra den situation som är.

Vill du veta mer om Trygghetscirkeln? Gå till www.circleofsecurity.net/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f1c1c4eba9ea435f925f1e4a1847c045/slutrapport-2015-trygghetscirkeln-for-ett-reflekterande-foraldraskap-2.pdf