Circle of Security / Trygghetscirkeln

Circle of Security

Föräldraskapsprogram

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i alla åldrar där föräldrar träffas i grupp 1 gång i veckan under minst 8 veckor. Det är möjligt att använda sig av programmet för individuellt stöd. Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet.

Lärare och Förskolelärare

Trygghetscirkeln har utvecklat ett program för personal i skola och förskola. Att förstå vad eleven behöver kan erbjuda nya vägar till kommunikation och förändra den situation som är.

Vill du veta mer om Trygghetscirkeln? Gå till www.circleofsecurity.net/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f1c1c4eba9ea435f925f1e4a1847c045/slutrapport-2015-trygghetscirkeln-for-ett-reflekterande-foraldraskap-2.pdf

Ibland kan man som förälder känna sig hjälplös och känna att jag vet inte vad mitt barn behöver eller vad jag ska göra för att räcka till. Tänk dig hur det skulle kännas om det blev begripligt vad det är ditt barn ber dig om med sitt beteende. Circle of Security® ParentingTM bygger på flera decenniers forskning om hur trygga föräldra- barn relationer utvecklas och stärks.

Lärande mål med kursen:

  • Att förstå ditt barns känslor genom att lära dig att tolka och förstå ditt barns känslomässiga behov.

  • Stödja ditt barns förmåga att hantera sina känslor.

  • Stödja och öka ditt barns självkänsla.

  • Lyssna och lita på din egen röst och önskan i att ditt barn ska utvecklas till en trygg person.

    Kursen bygger på ett aktivt deltagande med full närvaro under de åtta veckorna.