Circle of Security / Trygghetscirkeln

Circle of Security

Kurs till dig som vill utveckla ditt föräldraskap

Som förälder får du många förslag från omgivningen hur du ska agera i ditt föräldraskap. Ibland är dessa förslag motstridiga vilket kan göra det svårt för dig. I trygghetscirkeln får du lära dig om ditt barns behov av stöd från dig som förälder. Du får lära dig att se hur ditt barn uttrycker sina behov så att du kan bli det känslomässiga stöd och trygga bas du önskar. Tillsammans lär vi oss hur du hjälper ditt barn att hantera svåra känslor och hur en god relation skapas på en stabil och trygg grund.

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i alla åldrar där föräldrar träffas i grupp 1 gång i veckan under minst 8 veckor. Det är möjligt att använda sig av programmet för individuellt stöd. Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet.

Ibland kan man som förälder känna sig hjälplös och känna att jag vet inte vad mitt barn behöver eller vad jag ska göra för att räcka till. Tänk dig hur det skulle kännas om det blev begripligt vad det är ditt barn ber dig om med sitt beteende. Circle of Security® ParentingTM bygger på flera decenniers forskning om hur trygga föräldra – barn relationer utvecklas och stärks.

Lärande mål med kursen:

  • Att förstå ditt barns känslor genom att lära dig att tolka och förstå ditt barns känslomässiga behov.

  • Stödja ditt barns förmåga att hantera sina känslor.

  • Stödja och öka ditt barns självkänsla.

  • Lyssna och lita på din egen röst och önskan i att ditt barn ska utvecklas till en trygg person.
  • Kursen bygger på ett aktivt deltagande med full närvaro under de åtta veckorna. 

Lärare och Förskolelärare

Trygghetscirkeln har utvecklat ett program för personal i skola och förskola. Att förstå vad eleven behöver kan erbjuda nya vägar till kommunikation och förändra den situation som är.

Vill du veta mer om Trygghetscirkeln eller utbilda dig till kursledare? Gå till www.circleofsecurity.net/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f1c1c4eba9ea435f925f1e4a1847c045/slutrapport-2015-trygghetscirkeln-for-ett-reflekterande-foraldraskap-2.pdf

OBS Vill du utbilda din personal till gruppledare i COS-P får du vända dig till Circle of Security International.