Boka en Föreläsning

Föreläsning
  • Familjehemsvård – juridik, forskning och behov
  • Trauma och anknytning
  • Trauma och anknytning – särskilt riktad till familjehem
  • Attachment & Biobehavioral Catch-up
  • Orolig – Hur talar jag om min oro och vilka är mina skyldigheter
  • Vår professionella roll – Bemötande och förhållning gentemot brukare, kolleger och andra aktörer i vår vardag ur ett anknytningsperspektiv.

“Jag känner mig tryggare i mina bedömningar nu”

Socialsekreterare

“Alla familjehem borde få gå på detta”

Familjehemsförälder

“alla mina medarbetare älskade föreläsningen om vår professionella roll som vi än idag pratar om på våra personalmöten”

Föreståndare på ett boende

“Familjehemmen var helt lyriska”

Familjehemssekreterare