Boka en Föreläsning

  • Familjehemsvård – juridik, forskning och behov
  • Trauma och anknytning
  • Trauma och anknytning – särskilt riktad till familjehem
  • Mentalisering – vad är det? Hur påverkar mentalisering föräldraskapet?
  • Attachment & Biobehavioral Catch-up
  • Orolig – Hur talar jag om min oro och vilka är mina skyldigheter
  • Vår professionella roll – Bemötande och förhållning gentemot brukare, kolleger och andra aktörer i vår vardag ur ett anknytningsperspektiv.

Jag känner mig tryggare i mina bedömningar nu

Socialsekreterare


” Alla familjehem borde få gå på detta ”

Familjehemsförälder

” alla mina medarbetare älskade föreläsningen om vår professionella roll som vi än idag pratar om på våra personalmöten ”

Föreståndare på ett boende

” Familjehemmen var helt lyriska ”

Familjehemssekreterare