Samtalsterapi

Jag erbjuder individualterapi, parterapi och familjeterapi.

För dig / er som har svårt att ta er till Höör är det möjligt med onlineterapi.

Jag utgår ifrån systemteori, affektteori, anknytningsteori och mentaliseringsteori.  

Alla upplever vi ibland nedstämdhet, oro och ångest. Vi har svårigheter i våra relationer eller går igenom en livskris.

Att samtala och utforska hur svårigheterna tar sig uttryck och påverkar dig, tillsammans med mig som terapeut, ökar dina möjligheter att förstå dina reaktioner. Med ökad förståelse skapas möjlighet att tillsammans utforska nya vägar och förhållningssätt.

Anknytningsteorin visar hur våra tidigaste upplevelser av nära relationer påverkar hur vi hanterar närhet och distans, att känna sig värd att älskas och hur vi hanterar kriser och svårigheter.

Systemteorin hjälper oss att förstå hur vi påverkar varandra och hur olika mönster skapas i en familj.

Pris inklusive moms: 
Individualterapi 45 min 1050 kr 
Parterapi 90 min 1500 kr
Familjeterapi 90 min 1500 kr 
Enstaka konsultation via telefon eller Zoom 1200 kr