Samtalsterapi

Individual och parterapi

Det är möjligt att gå individuellt, som par och som familj. Jag utgår ifrån systemteori och anknytningsteori.  

Alla upplever vi ibland nedstämdhet, oro och ångest. Vi har svårigheter i våra relationer eller går igenom en livskris. Att samtala och utforska hur svårigheterna tar sig uttryck och påverkar dig, tillsammans med mig som terapeut, ökar dina möjligheter att förstå dina reaktioner. Med ökad förståelse skapas möjlighet att tillsammans utforska nya vägar och förhållningssätt.

Anknytningsteorin visar hur våra tidigaste upplevelser av nära relationer påverkar hur vi hanterar närhet och distans, att känna sig värd att älskas och hur vi hanterar kriser och svårigheter.

Systemteorin hjälper oss att förstå hur vi påverkar varandra och hur olika mönster skapas i en familj.