Om mig

Jag är auktoriserad socionom och handledare inom psykosocialt arbete. Jag är grundutbildad samtalsterapeut med inriktning systemisk familjeterapi.

Jag har lång erfarenhet med att arbeta med människor inom socialtjänst, BUP och privata aktörer. Fokus i mitt yrkesliv har varit barnens rätt vilket jag arbetat för som behandlare, utredare, ledare, handledare och utbildare/föreläsare.

Hur anknytningen till våra omsorgspersoner påverkar vår förmåga att bygga goda relationer till oss själva och personer i vår omgivning har intresserat mig under många år. Vår sårbarhet för stress, hur vi hanterar och känner igen våra känslor ger ett avtryck i vardagen och vårt mående. Ett stort fokus i min vidareutbildning handlar därför om just anknytning, känslor och förmågan till mentalisering. 

Jag finns i Skåne men tar uppdrag i hela Sverige.

Jag är medlem i: