Om mig

Jag är auktoriserad socionom och handledare inom psykosocialt arbete. Jag är grundutbildad samtalsterapeut med inriktning systemisk familjeterapi.

Jag har mer än 15- års erfarenhet med att arbeta med människor inom socialtjänst, BUP och privata aktörer. Fokus i mitt yrkesliv har varit barnens rätt vilket jag arbetat för som behandlare, utredare, ledare, handledare och utbildare/föreläsare.

Hur anknytningen till våra omsorgspersoner påverkar vår förmåga att bygga goda relationer till oss själva och personer i vår omgivning har intresserat mig under många år. Vår sårbarhet för stress, hur vi hanterar och känner igen våra känslor ger ett avtryck i vardagen och vårt mående. Ett stort fokus i min vidareutbildning handlar därför om just anknytning, känslor och förmågan till mentalisering. 

Jag finns i södra Sverige men tar uppdrag i hela Sverige.