Om Anna

Anna Amilon är auktoriserad socionom med en master i socialt arbete. Anna är även handledare inom psykosocialt arbete. Anna är grundutbildad samtalsterapeut med inriktning systemisk familjeterapi.

Anna har lång erfarenhet av att arbeta med människor inom socialtjänst, BUP och privata aktörer. Fokus i hennes yrkesliv har varit barnens rätt vilket hon arbetat för som behandlare, utredare, ledare, handledare och utbildare/föreläsare.

Hur anknytningen till våra omsorgspersoner påverkar vår förmåga att bygga goda relationer till oss själva och personer i vår omgivning har intresserat Anna under många år. Vår sårbarhet för stress, hur vi hanterar och känner igen våra känslor ger ett avtryck i vardagen och vårt mående. Ett stort fokus i Annas vidareutbildning handlar därför om just anknytning, känslor och förmågan till mentalisering. 

Anna finns i Skåne men tar uppdrag i hela Sverige.

Anna Amilon är medlem i: