Psykosocial handledning

Jag erbjuder grupphandledning till personal inom skola, LSS, socialtjänst, HVB, familjehem samt vård och omsorg.

Jag erbjuder även individuell handledning till ledare inom dessa områden.

Handledningen utgår ifrån gruppens behov och önskemål. För mig är det viktigt att skapa ett tryggt klimat där alla får komma till tals och att man möter varandra med engagemang och bekräftelse. I handledning finns en unik möjlighet att både lyfta blicken på skeenden och blicka inåt.

Det är viktigt att ibland stanna upp och reflektera över vad som påverkar oss och vad som väcks i oss i mötet med andra människor. Syftet med handledning är att ge nya infallsvinklar vilket leder till att man vågar pröva något nytt i arbetet. Men också att det ger stöd, lättnad och ny energi i ett krävande arbete.

Jag är medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete. För dig som uppdragsgivare är det en trygghet då du vet att jag uppfyller utbildningsmässiga och etiska kvalifikationer. http://handledarforeningen.com/wp-content/uploads/2019/11/Etiska-riktlinjer-för-Handledare.pdf